go2roadmap.com

CentriXs admin konzola osnovno uputstvoPo uspesnom loginu docekace vas glavni ekran - Reseller konzola. Reseller konzola sadrzi sledece glavne module koji sluze za menadzment podataka koji su bitni za funkcionisanje centriXs sistema:

A. Clients List

B. Clients

C. Nodes


A. Clients List

Clients list sadrzi listu klijenata, tj opise i bitne informacije o klijentu ali ne i same podatke klijenta.

Pri kreiranju klijenta u clients list panelu, u koraku 3 (STEP 3 Enter Client ID), potrebno je uneti ispravan ID klijenta. Ako je poslednji klijent imao ID = 23, pri kreiranju novog treba mu dodeliti ID = 24, i tako dalje.

STEP 4 Enter DBName - Ovde je potrebno uneti ime baze u obaveznom formatu: DBXX, dakle za novog klijenta sa ID jem 24, ovde treba uneti: DB24

STEP 5 Enter TimeZone

UTC offset. Za srbiju uneti 1

Measure Units. Za evropu uneti EU

B. Clients

Klikom na "Edit klijenta xx" ulazi se u bazu podataka za izabranog klijenta. Za postavljanje sistema u rad, najbitniji su moduli Users i Units.

Users

STEP 1 Enter Level. Osnovni i najnizi nivo je 4, koji oznacava obicnog korisnika. Takodje se upotrebljava i level 3 koji oznacava administratora, koji moze biti na primer direktor firme klijenta.

STEP 2 Enter UserName. User name mora biti u e-mail formatu (npr: demo@demo.com) U editoru usera moguce mu je promeniti sifru, mail, dozvole koje module moze da koristi, da li zeli da prima izvestaje, itd...

Units

Kreiraj novi Unit.

STEP 1 Enter UnitID. Ako klijent trenutno ima npr 47 vozila (Showing 1 to 10 of 47 entries), UnitID mora biti 48. Jako je bitno na ovo obratiti paznju.

STEP 2 Enter ModemID. Ako klijent trenutno ima npr 47 vozila (Showing 1 to 10 of 47 entries), ModemID mora biti 48, tj isti kao UnitID. Jako je bitno na ovo obratiti paznju.

STEP 3 Enter Type. Trenutni tipovi koji se mogu uneti su: Car, Machine, Truck, Pickup, Bus, Pump

Isto se odnosi na cards i modems, jedino sto ovi podaci nisu neophodni za funkcionisanje sistema, vec su administrativne prirode.

C. Nodes

Nodovi su konekcije izmedju Unita (vozila) i Uredjaja (modema).

Active - oznacava da li je uredjaj aktivan. Obavezno se mora aktivirati, podaci sa deaktiviranog uredjaja se ne upisuju u bazu.

TablesCreated - samoaktivirajuci switch, ako je setovan na True, znaci da se uredjaj uspesno javio prvi put, kreirao sve potrebne tabele u sistemu i nastavio da regularno funkcionise.

ClientID - id klijenta kome pripada uredjaj

UnitID - id vozila

ModemID - id modema, pozeljno je da bude isti kao unitID

CardID - id SIM kartice, pozeljno je da bude ista kao unitID

ModemSerial - poslednjih 7 cifara IMEI-a modema

D. Groups

Grupa se sastoji od sledecih parametara:

Name: Grupa broj #1
UnitsString: 187~188~189~190~191~192~193~195~196~197~198~199~200~201~202~203~204~205~244~245~246
ContactID: 1
UserID: 1
CreatedBy: test@test.com (automatski kreirano)
CreateTime: 5/17/2017 12:47:24 PM (automatski kreirano)

Dakle, UnitsString se sastoji od UnitID-jeva , razdvojenih znakom ~